Často kladené otázky. Jasné odpovede.


Kedy a ako často sa kurzy konajú?
 • Naše kurzy sa zvyčajne konajú päťkrát týždenne počas pracovných dní.
 • Iba v prípade večerných kurzov máme niekedy 4 dni v týždni.
 • Ranné kurzy (8:30 - 12:30) trvajú 5 vyučovacích hodín denne,
 • popoludňajšie kurzy (14 - 17 hod.) 4 lekcie denne a
 • večerné kurzy (18:15 - 21:30) 4 lekcie denne.

 

Ako dlho trvajú kurzy?
 • Kompletný kurz od úrovne začiatočníka po úroveň B1 trvá bežným tempom približne 7 - 8 mesiacov (7 modulov = 700 hodín) v závislosti od času.
 • Najmä kurzy pre rodičov trvajú približne 10 - 11 mesiacov (10 modulov = 1000 hodín) až do úrovne B1.
 • V závislosti od výsledkov vstupného testu môže byť individuálna počiatočná úroveň aj vyššia. Preto môže byť kurz aj kratší.

 

Koľko kurz stojí?
 • Pre samoplatcov stojí lekcia 4,50 € bez financovania zo strany BAMF.
 • Pre účastníkov s finančnou podporou BAMF stojí výučba 2,20 € na hodinu.
 • Poplatok za vyšetrenie pre samoplatcov je 180 EUR.
 • Absolventi s nárokom na účasť na integračnom kurze majú možnosť 50 % úhrady zo strany BAMF v prípade riadnej účasti a úspešného absolvovania skúšky B1 a orientačného kurzu a testu Život v Nemecku do 2 rokov od platnosti nároku alebo povinnosti.
 • Žiadosť o oslobodenie od nákladov možno podať prostredníctvom príslušného orgánu, ako je úrad práce a úrad práce. 

 

Existujú nejaké dotácie na kurzy?
 • Migranti s príslušným pobytovým titulom majú nárok na účasť na integračnom kurze a sú tiež finančne podporovaní a musia platiť len 2,20 € za lekciu.
 • V prípade pravidelnej dochádzky na kurz a úspešného absolvovania skúšky B1 a orientačnej skúšky na kurze do 2 rokov od platnosti nároku alebo záväzku môže študent požiadať o vrátenie 50 % zaplatenej sumy. Na tento účel pošlite túto žiadosť na adresu BAMF doporučenou poštou. Priložte kópiu osvedčenia o absolvovaní integračného kurzu.
 • Ak je študent poberateľom sociálnych dávok, ako napríklad ALG2 alebo príspevku na bývanie, môže byť oslobodený od nákladov a kurz je pre neho v takom prípade ZDARMA. V tomto prípade sa cestovné náklady môžu preplatiť aj vtedy, ak je škola vzdialená viac ako 3 km od bydliska študenta.

 

Aké skúšky môžem u vás absolvovať?
 • V sobotu pravidelne ponúkame rôzne skúšky na úrovniach A1 - A2 - B1 - B2;
 • certifikované inštitútom TELC.

 

Ktoré dokumenty sú potrebné?

Na podanie žiadosti alebo registráciu potrebujeme

 • Váš aktuálny doklad totožnosti alebo cestovný pas,
 • aktuálne oznámenie o dávke ALG2 alebo podobné oznámenie,
 • dohodu o integrácii od úradu práce,
 • záväzný list od príslušného orgánu.

 

Existujú nejaké bezplatné cvičné testy/vzor testu "Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1"?

Áno, na tomto odkaze si môžete bezplatne stiahnuť vzorové testy a cvičné testy:

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/deutsch-test-fuer-zuwanderer-a2b1.html#t=2

 

Kde nájdem ďalšie informácie o Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1?

Ďalšie informácie o Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 nájdete na tomto odkaze:

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/deutsch-test-fuer-zuwanderer-a2b1.html#t=1

 

Sú materiály na cvičenia ku knihám v kurzoch všeobecnej integrácie dostupné aj online alebo na stiahnutie?

Áno, sú k dispozícii v "Schritte plus" (nové) od Hueber Verlag, pre knihy, ktoré používame v triede.
https://www.hueber.de/schritte-plus-neu/lernen/uebungen

Aké knihy používa jazyková škola v kurzoch gramotnosti?

Používame knihy z vydavateľstva Hueber Verlag a naše vlastné materiály, ktoré poskytujeme bezplatne.  
https://www.hueber.de/schritte-plus-alpha
empty