Często zadawane pytania. Jasne odpowiedzi.


Kiedy i jak często odbywają się zajęcia?
 • Nasze kursy odbywają się zazwyczaj 5 razy w tygodniu w dni powszednie.
 • Tylko w przypadku kursów wieczorowych mamy czasami 4 dni zajęć w tygodniu.
 • Kursy poranne (8:30 - 12:30) trwają 5 lekcji dziennie,
 • kursy popołudniowe (14:00 - 17:00) 4 lekcje dziennie i
 • kursy wieczorne (18:15 - 21:30) 4 lekcje dziennie.

 

Jak długo trwają kursy?
 • Kompletny kurs trwa od poziomu początkującego do poziomu B1 w normalnym tempie około 7 - 8 miesięcy (7 modułów = 700 godzin) w zależności od czasu.
 • Szczególnie kursy dla rodziców trwają do poziomu B1 około 10 - 11 miesięcy (10 modułów = 1000 godzin).
 • W zależności od wyników testu kwalifikacyjnego, indywidualny poziom początkowy może być również wyższy. Dlatego kurs może być również krótszy.

 

Ile kosztuje kurs?
 • Dla osoby płacącej samodzielnie, lekcja kosztuje 4,50 € bez dofinansowania z BAMF.
 • Opłata egzaminacyjna dla osób samodzielnie płacących wynosi 180,- €.
 • Dla uczestników z dofinansowaniem BAMF, czesne kosztuje 2,20 € za godzinę.
 • Absolwenci uprawnieni do uczestnictwa w kursie integracyjnym mają możliwość uzyskania 50% zwrotu kosztów przez BAMF w przypadku regularnego uczestnictwa i pomyślnego ukończenia egzaminu B1 oraz kursu orientacyjnego i testu Życie w Niemczech w ciągu 2 lat od daty ważności uprawnienia lub zobowiązania.
 • Wniosek o zwolnienie z kosztów można złożyć w odpowiednim urzędzie, np. w urzędzie pracy (Jobcenter) lub urzędzie ds. pracy (Agentur für Arbeit). 
Czy są jakieś dopłaty do kursów?
 • Migranci z odpowiednim pozwoleniem na pobyt są uprawnieni do uczestnictwa w kursie integracyjnym i są również wspierani finansowo i muszą płacić tylko 2,20 € za lekcję.
 • W przypadku regularnego uczęszczania na kurs i pomyślnego zdania egzaminu B1 oraz egzaminu z kursu orientacyjnego w ciągu 2 lat od daty ważności uprawnienia lub zobowiązania, kursant może ubiegać się o zwrot 50% wpłaconych pieniędzy. W tym celu należy wysłać niniejszy wniosek listem poleconym na adres BAMF. Prosimy o dołączenie kopii zaświadczenia o ukończeniu kursu integracyjnego.
 • Jeśli student otrzymuje świadczenia socjalne, takie jak ALG2 lub zasiłek mieszkaniowy, może zostać zwolniony z płacenia kosztów i kurs jest dla niego BEZPŁATNY. Koszty podróży mogą być również zwrócone, jeśli szkoła jest oddalona o więcej niż 3 km od miejsca zamieszkania ucznia.
Jakie egzaminy mogę u Was zdawać?
 • Regularnie w soboty oferujemy różne egzaminy na poziomach A1 - A2 - B1 - B2;
 • certyfikowany przez Instytut TELC.

 

Jakie dokumenty są niezbędne?

Do złożenia wniosku lub rejestracji potrzebujemy

 • Twój aktualny dokument tożsamości lub paszport,
 • aktualne powiadomienie o świadczeniach ALG2 lub podobne,
 • umowę integracyjną z urzędu pracy,
 • pismo zobowiązujące od właściwego organu.

 

Czy istnieją jakieś darmowe testy ćwiczeniowe / wzorcowe "Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1"?

Tak, istnieje darmowy test modelowy i test praktyczny do pobrania z poniższego linku:

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/deutsch-test-fuer-zuwanderer-a2b1.html#t=2

 

Gdzie znajdę więcej informacji na temat Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1?

Dalsze informacje na temat Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 można znaleźć pod następującym linkiem:

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/deutsch-test-fuer-zuwanderer-a2b1.html#t=1

 

Czy materiały ćwiczeniowe do podręczników na kursach integracji ogólnej są również dostępne online lub do pobrania?

Tak, są one dostępne w "Schritte plus" (nowy) z Hueber Verlag, dla książek, które używamy w klasie. https://www.hueber.de/schritte-plus-neu/lernen/uebungen

Jakie książki szkoła językowa wykorzystuje na kursach czytania i pisania?

Korzystamy z książek wydawnictwa Hueber Verlag oraz z własnych materiałów, które udostępniamy nieodpłatnie. https://www.hueber.de/schritte-plus-alpha
empty