Често задавани въпроси. Ясни отговори.


Кога и колко често се провеждат занятията?
 • Курсовете ни обикновено се провеждат 5 пъти седмично в работни дни.
 • Само за вечерните курсове понякога имаме 4 учебни дни в седмицата.
 • Сутрешните курсове (от 8:30 до 12:30 ч.) са с продължителност 5 урока дневно,
 • следобедните курсове (14:00 - 17:00 ч.) - 4 урока на ден и
 • вечерните курсове (18:15 - 21:30 ч.) - по 4 урока на ден.

 

Колко време продължават курсовете?
 • Пълният курс от ниво за начинаещи до ниво В1 с нормално темпо отнема около 7-8 месеца (7 модула = 700 часа) в зависимост от времето.
 • Особено курсовете за родители отнемат около 10-11 месеца (10 модула = 1000 часа), за да се достигне ниво B1.
 • В зависимост от резултата от входящия тест индивидуалното начално ниво може да бъде и по-високо. Поради това курсът може да бъде и по-кратък.
Каква е цената на курса?
 • За самоосигуряващи се лица урокът струва 4,50 евро без финансиране от BAMF.
 • Таксата за изпит за самоосигуряващи се лица е 180,- €.
 • За участниците с финансиране от BAMF обучението струва 2,20 евро на час.
 • Завършилите висше образование с право на участие в интеграционен курс имат възможност за възстановяване на 50 % от страна на BAMF в случай на редовно участие и успешно завършване на изпита за ниво В1, както и на курс за ориентация и тест Living in Germany в рамките на 2 години от валидността на правото или задължението.
 • Заявлението за освобождаване от разходи може да бъде подадено чрез съответния орган, като например Jobcenter и Agentur für Arbeit. 

 

Има ли субсидии за курсовете?
 • Мигрантите със съответното разрешение за пребиваване имат право да участват в интеграционния курс, като получават и финансова подкрепа и трябва да плащат само по 2,20 евро на урок.
 • В случай на редовно посещаване на курса и успешно полагане на изпита за ниво В1 и изпита за ориентиране в рамките на 2 години от валидността на правото или задължението, ученикът може да подаде заявление за възстановяване на 50 % от направените плащания. За целта изпратете това заявление с препоръчана поща до BAMF. Моля, приложете копие от сертификата си за завършен курс по интеграция.
 • Ако студентът е получател на социални помощи, като например ALG2 или жилищни помощи, той може да бъде освободен от заплащане на разходите и тогава курсът е БЕЗПЛАТЕН за него/нея. Пътните разходи могат да бъдат възстановени и ако училището се намира на повече от 3 км от дома на ученика.
Какви изпити мога да взема при вас?
 • Редовно предлагаме различни изпити в събота за нивата А1 - А2 - В1 - В2;
 • сертифицирани от Института TELC.

 

Кои документи са необходими?

За кандидатстването или регистрацията са ни необходими

 • Вашият актуален документ за самоличност или паспорт,
 • текущото ALG2 или подобно уведомление за обезщетение,
 • споразумението за интеграция от бюрото по труда,
 • писмото за ангажимент от съответния орган.

 

Има ли безплатни тренировъчни тестове/моделен тест "Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1"?

Да, от следния линк можете да изтеглите безплатен примерен тест и тренировъчен тест:

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/deutsch-test-fuer-zuwanderer-a2b1.html#t=2

 

Къде мога да намеря допълнителна информация за Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1?

Допълнителна информация за Deutsch-Test für Zuwanderer A2-B1 можете да намерите на следния линк:

https://www.telc.net/pruefungsteilnehmende/sprachpruefungen/pruefungen/detail/deutsch-test-fuer-zuwanderer-a2b1.html#t=1

 

Материалите за упражнения към книгите в курсовете по обща интеграция достъпни ли са и онлайн или за изтегляне?

Да, те са налични в "Schritte plus" (ново издание) на Hueber Verlag за книгите, които използваме в клас. https://www.hueber.de/schritte-plus-neu/lernen/uebungen

Кои книги използва езиковата гимназия в курсовете за ограмотяване?

Използваме книги от Hueber Verlag и наши собствени материали, които предоставяме безплатно. https://www.hueber.de/schritte-plus-alpha
empty