Политика за поверителност

1. Преглед на защитата на данните

Главна информация

Следващата информация ще ви предостави лесен за навигация преглед на това, което ще се случи с личните ви данни, когато посетите този уебсайт. Терминът „лични данни“ обхваща всички данни, които могат да се използват за вашата лична идентификация. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, консултирайте се с нашата Декларация за защита на данните, която сме включили под това копие.

Записване на данни на този уебсайт

Коя е отговорната страна за записването на данни на този уебсайт (т.е. „администраторът“)?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е достъпна в раздел „Информация за отговорната страна (наричана„ администратор “в GDPR)“ в настоящата Политика за поверителност.

Как да запишем вашите данни?

Ние събираме вашите данни в резултат на вашето споделяне на вашите данни с нас. Това може да е например информация, която въвеждате в нашата форма за контакт.

Други данни се записват от нашите ИТ системи автоматично или след като дадете съгласието си за тяхното записване по време на посещението на вашия уебсайт. Тези данни съдържат предимно техническа информация (например уеб браузър, операционна система или време на достъп до сайта). Тази информация се записва автоматично, когато влизате в този уебсайт.

За какви цели използваме вашите данни?

Част от информацията се генерира, за да се гарантира предоставянето на уебсайта без грешки. Други данни могат да се използват за анализ на вашите потребителски модели.

Какви права имате по отношение на вашата информация?

Имате право да получавате информация за източника, получателите и целите на архивираните си лични данни по всяко време, без да се налага да плащате такса за такива разкрития. Също така имате право да поискате данните ви да бъдат коригирани или унищожени. Ако сте дали съгласие за обработка на данни, имате възможност да оттеглите това съгласие по всяко време, което ще засегне цялата бъдеща обработка на данни. Освен това имате право да поискате обработката на вашите данни да бъде ограничена при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентната надзорна агенция.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време, ако имате въпроси относно този или други проблеми, свързани със защитата на данните.

2. Обща информация и задължителна информация

Защита на данни

Операторите на този уебсайт и неговите страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Следователно ние обработваме Вашите лични данни като поверителна информация и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази Декларация за защита на данните.

Всеки път, когато използвате този уебсайт, ще се събира разнообразна лична информация. Личните данни включват данни, които могат да се използват за лична идентификация. Тази Декларация за защита на данните обяснява кои данни събираме, както и целите, за които използваме тези данни. Той също така обяснява как и за каква цел се събира информацията.

С настоящото Ви съветваме, че предаването на данни през Интернет (т.е. чрез комуникация по имейл) може да е склонно към пропуски в сигурността. Не е възможно да се защитят напълно данните срещу достъп на трети страни.

Информация за отговорната страна (наричана в GDPR „администратор“)

Контролерът за обработка на данни на този уебсайт е:

Mukaddes Özkilic
Kaiserstraße 186
76133 Карлсруе

Телефон: 0721 - 130 59 57
E-mail: 27K1vbSbv7K6t7S89qirqbq4s6i4s663vvW+rg@nospam

Администраторът е физическото или юридическото лице, което еднолично или съвместно с други лица взема решения относно целите и ресурсите за обработка на лични данни (например имена, адреси на електронна поща и т.н.).

Продължителност на съхранението

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-конкретен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта, за която са били събрани, вече не се прилага. Ако заявите обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхранение на вашите лични данни (например данъчни или търговски закони периоди на съхранение); в последния случай заличаването ще стане, след като тези причини престанат да се прилагат.

Информация за трансфер на данни към САЩ и други страни извън ЕС

Наред с други неща, в нашия уебсайт са интегрирани инструменти на компании със седалище в Съединените щати или други от гледна точка на защитата на данните несигурни страни извън ЕС. Ако тези инструменти са активни, вашите лични данни евентуално могат да бъдат прехвърлени в тези страни извън ЕС и могат да бъдат обработвани там. Трябва да отбележим, че в тези страни не може да се гарантира ниво на защита на данните, което е съпоставимо с това в ЕС. Например американските предприятия са упълномощени да предоставят лични данни на агенциите за сигурност, а вие, като субектът на данни, нямате възможности за съдебен спор, за да се защитите в съда. Следователно не може да се изключи, че американските агенции (напр. Тайните служби) могат да обработват, анализират и трайно архивират вашите лични данни за целите на наблюдението. Ние нямаме контрол върху тези дейности по обработка.

Отмяна на Вашето съгласие за обработката на данни

Широка гама от транзакции за обработка на данни са възможни само след вашето изрично съгласие. Можете също така да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали. Това не засяга законността на всяко събиране на данни, настъпило преди оттеглянето ви.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право на възражение срещу директна реклама (чл. 21 от ОРЗД)

В СЪБИТИЕТО, ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ НА ОСНОВАТА НА ИЗКУСТВОТО. 6 (1) (Д) ИЛИ (Е) ОРЗД, ИМАТЕ ПРАВОТО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ОБЕГНЕТЕ ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСНОВАНИ НА ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗХОДЯЩИ ОТ УНИКАЛНАТА СИ ТУАЦИЯ. ТОВА СЕ СЪЩО ПРИЛАГА ЗА ВСЯКО ПРОФИЛИРАНЕ, ОСНОВАНО НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ ОСНОВЯВА ВСЯКА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, МОЛЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО ВЛОЖИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НЯМА ДА ПОВЕЧЕ ОБРАБОТВАМЕ ЗАСЕГНАТИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, освен ако не сме в позиция да представим компилираща защита, недостоверни основания за обработване на вашите данни, че надхвърлят вашите интереси и интереси ИСКАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИЛИ ЗАЩИТА НА ПРАВНИ ПРАВА (ВЪЗРАЖЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 21 (1) ОРЗД).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ, ЗА ДА АНГАЛИРАТЕ ПРЕКРАТНА РЕКЛАМА, ИМАТЕ ПРАВОТО ДА ВЪЗСТАНОВИТЕ ВЪРХУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. ТОВА СЕ СЪЩО ПРИЛАГА ЗА ПРОФИЛИРАНЕ В СТРАНА, ЧЕ Е ПРИСЪЕДИНЕНО С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ВЪЗРАЖЕТЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ВЕЧЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ПРЕКИ РЕКЛАМНИ ЦЕЛИ (ВЪЗРАЖЕНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛЕН 21 (2) GDPR).

Право на подаване на жалба до компетентната надзорна агенция

В случай на нарушения на GDPR, субектите на данните имат право да подадат жалба до надзорен орган, по-специално в държавата-членка, където обикновено поддържат местоживеенето си, местоработата или мястото, където е възникнало предполагаемото нарушение. Правото на подаване на жалба е в сила независимо от други административни или съдебни производства, които се предлагат като правни средства.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате да предадем всички данни, които автоматично обработваме въз основа на вашето съгласие или за изпълнение на договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в често използван, машинно четим формат. Ако трябва да поискате директно прехвърляне на данните към друг контролер, това ще се направи само ако е технически осъществимо.

SSL и / или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като например поръчки за покупка или запитвания, които ни изпращате като оператор на уебсайта, този уебсайт използва SSL или TLS програма за криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра превключва от „http: //“ на „https: //“, а също и чрез появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Информация за, коригиране и изкореняване на данни

В рамките на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да изисквате информация за архивираните си лични данни, техния източник и получатели, както и целта на обработката на вашите данни. Можете също така да имате право да коригирате или унищожите данните си. Ако имате въпроси по този въпрос или други въпроси относно личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време.

Право да се изискват ограничения за обработка

Имате право да поискате налагане на ограничения, що се отнася до обработката на вашите лични данни. За целта можете да се свържете с нас по всяко време. Правото да се изисква ограничение на обработката се прилага в следните случаи:

  • В случай, че трябва да оспорите коректността на архивираните от нас данни, обикновено ще ни трябва известно време, за да проверим това твърдение. По време на това разследване вие ​​имате право да поискате да ограничим обработването на вашите лични данни.
  • Ако обработването на вашите лични данни е било / е проведено по незаконен начин, вие имате възможност да поискате ограничаване на обработката на вашите данни вместо да изискате изкореняването на тези данни.
  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни и вие се нуждаете от тях, за да упражнявате, защитавате или претендирате за законни права, имате право да поискате ограничението на обработването на вашите лични данни вместо тяхното изкореняване.
  • Ако сте повдигнали възражение съгласно чл. 21 (1) GDPR, вашите права и нашите права ще трябва да бъдат претеглени един срещу друг. Докато не е определено чии интереси преобладават, вие имате право да поискате ограничаване на обработката на вашите лични данни.

Ако сте ограничили обработването на вашите лични данни, тези данни - с изключение на тяхното архивиране - могат да бъдат обработвани само след вашето съгласие или да поискате, упражните или защитите правни права или да защитите правата на други физически или юридически лица или поради важни съображения от обществен интерес, цитирани от Европейския съюз или държава членка на ЕС.

Отхвърляне на непоискани имейли

С настоящото възразяваме срещу използването на информация за контакт, публикувана заедно със задължителната информация, която трябва да бъде предоставена в известието на нашия сайт, за да ни изпрати рекламни и информационни материали, които не сме изрично поискали. Операторите на този уебсайт и неговите страници си запазват изричното право да предприемат правни действия в случай на нежелано изпращане на промоционална информация, например чрез СПАМ съобщения.

3. Записване на данни на този уебсайт

Бисквитки

Нашите уебсайтове и страници използват това, което индустрията нарича „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които не причиняват никакви щети на вашето устройство. Те се съхраняват временно по време на сесията (бисквитки на сесията) или се архивират трайно на вашето устройство (постоянни бисквитки). Бисквитките на сесията се изтриват автоматично, след като прекратите посещението си. Постоянните „бисквитки“ остават архивирани на вашето устройство, докато не ги изтриете активно или те автоматично се унищожат от вашия уеб браузър.

В някои случаи е възможно бисквитки на трети страни да се съхраняват на вашето устройство, след като влезете в нашия сайт (бисквитки на трети страни). Тези бисквитки позволяват на вас или на нас да се възползваме от определени услуги, предлагани от третата страна (например бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат разнообразни функции. Много бисквитки са технически важни, тъй като някои функции на уебсайта не биха работили в отсъствието на бисквитките (напр. Функцията на пазарската кошница или показването на видеоклипове). Целта на другите бисквитки може да бъде анализ на потребителски модели или показване на промоционални съобщения.

„Бисквитки“, които са необходими за извършване на електронни комуникационни транзакции (необходими „бисквитки“) или за предоставяне на определени функции, които искате да използвате (функционални „бисквитки“, напр. За функцията на пазарската количка) или такива, които са необходими за оптимизирането на уебсайта (например бисквитки, които предоставят измерима информация за аудиторията в мрежата), се съхраняват на основание чл. 6 (1) (е) GDPR, освен ако не е посочено различно правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на бисквитки, за да осигури технически без грешки и оптимизирано предоставяне на услугите на оператора. Ако е поискано вашето съгласие за съхранението на бисквитките, съответните бисквитки се съхраняват изключително въз основа на полученото съгласие (чл. 6 (1) (а) GDPR); това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Имате възможност да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете уведомявани при всяко поставяне на бисквитки и да разрешите приемането на бисквитки само в конкретни случаи. Можете също така да изключите приемането на бисквитки в определени случаи или като цяло или да активирате функцията за изтриване за автоматично изкореняване на бисквитки, когато браузърът се затвори. Ако бисквитките са деактивирани, функциите на този уебсайт могат да бъдат ограничени.

В случай, че се използват бисквитки на трети страни или ако бисквитките се използват за аналитични цели, ние ще Ви уведомим отделно във връзка с тази Политика за защита на данните и, ако е приложимо, ще поискаме Вашето съгласие.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на този уебсайт и неговите страници автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които вашият браузър ни съобщава автоматично. Информацията включва:

  • Типът и версията на използвания браузър
  • Използваната операционна система
  • Препращащ URL адрес
  • Името на хоста на компютъра за достъп
  • Времето за запитване към сървъра
  • IP адресът

Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Тези данни се записват на основание чл. 6 (1) (е) ОРЗД. Операторът на уебсайта има законен интерес от технически изобразяване без грешки и оптимизиране на уебсайта на оператора. За да се постигне това, трябва да бъдат записани регистрационни файлове на сървъра.

Форма за контакти

Ако ни изпратите запитвания чрез нашата форма за контакт, информацията, предоставена във формата за контакт, както и всяка информация за контакт, предоставена в нея, ще бъдат съхранени от нас, за да се справим с вашето запитване и в случай, че имаме допълнителни въпроси. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6 (1) (б) GDPR, ако вашето искане е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се предприемат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на законния ни интерес от ефективното обработване на исканията, отправени до нас (чл. 6 (1) (е) GDPR) или на вашето съгласие (член 6 (1) (а) GDPR) ако това е поискано.

Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт, ще остане при нас, докато не поискате от нас да изкореним данните, да отнеме вашето съгласие за архивиране на данни или ако целта, за която се архивира информацията, вече не съществува (например, след като имаме приключи нашия отговор на вашето запитване). Това не засяга евентуалните законови разпоредби, по-специално сроковете за съхранение.

4. Приставки и инструменти

Google Web Fonts

За да се гарантира, че шрифтовете, използвани на този уебсайт, са еднакви, този уебсайт използва така наречените уеб шрифтове, предоставени от Google. Когато отворите страница на нашия уебсайт, вашият браузър ще зареди необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да покаже правилно текста и шрифтовете.

За да направите това, браузърът, който използвате, ще трябва да установи връзка със сървърите на Google. В резултат на това Google ще научи, че вашият IP адрес е бил използван за достъп до този уебсайт. Използването на Google Web Fonts се основава на чл. 6 (1) (е) ОРЗД. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от еднакво представяне на шрифта на уебсайта на оператора. Ако е получена съответна декларация за съгласие (напр. Съгласие за архивиране на бисквитки), данните ще бъдат обработвани изключително на основание чл. 6 (1) (а) ОРЗД. Всяко такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Ако браузърът ви не трябва да поддържа уеб шрифтове, ще се използва стандартен шрифт, инсталиран на вашия компютър.

За повече информация относно Google Web Fonts, моля, следвайте тази връзка: https://developers.google.com/fonts/faq и се консултирайте с Декларацията за поверителност на данните на Google на адрес : https://policies.google.com/privacy?hl=bg .

Google Maps

Този уебсайт използва услугата за картографиране Google Maps. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

За да разрешите използването на функциите на Google Maps, вашият IP адрес трябва да бъде съхранен. По правило тази информация се прехвърля на един от сървърите на Google в САЩ, където се архивира. Операторът на този уебсайт няма контрол върху трансфера на данни. В случай, че Google Maps е активиран, Google има опцията да използва уеб шрифтове на Google за целите на еднаквото изобразяване на шрифтовете. Когато влезете в Google Maps, браузърът ви ще зареди необходимите уеб шрифтове в кеша на браузъра, за да покаже правилно текст и шрифтове.

Използваме Google Maps, за да представим нашето онлайн съдържание по привлекателен начин и да улесним намирането на местата, разкрити на нашия уебсайт. Това представлява легитимен интерес, както е дефиниран в чл. 6 (1) (е) ОРЗД. Ако е получена съответна декларация за съгласие, данните се обработват изключително на основание чл. 6 (1) (а) ОРЗД. Тази декларация за съгласие може да бъде оттеглена по всяко време.

Предаването на данни до САЩ се основава на Стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://privacy.google.com/bususiness/gdprcontrollerterms/ и https://privacy.google.com/bususiness/gdprcontrollerterms/sccs/ .

За повече информация относно обработката на потребителски данни, моля, прегледайте Декларацията за поверителност на данните на Google на адрес : https://policies.google.com/privacy?hl=bg .

empty