Zgodnie z § 5 TMG

Dialog Sprachschule GmbH
Kaiserstraße 186
76133 Karlsruhe

Reprezentowane przez

Mukaddes Özkilic

Kontakt

Telefon: 0721 - 130 59 57
E-Mail: 64KFjYSrj4KKh4SMxpibmYqIg5iIg56HjsWOng@nospam

Wpis do rejestru

Sąd rejestrowy w Mannheim, HRB 706603

St-Nr 35008/10848 Zwolnienie z
VAT zgodnie z UStG § 4 Nr 21

Rozstrzygnięcie sporu

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem arbitrażowym.

Odpowiedzialność za treść

Jako usługodawca odpowiadamy za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami zgodnie z § 7 ust. 1 niemieckiej ustawy o mediach elektronicznych. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako usługodawca nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji osób trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu, w którym dowiemy się o konkretnym naruszeniu prawa. Gdy tylko dowiemy się o takich naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy te treści.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treści osób trzecich. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiada zawsze dany dostawca lub operator stron. Strony, do których prowadzą linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich łączenia. W momencie tworzenia linku nie znaleziono żadnych nielegalnych treści.

Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Gdy tylko dowiemy się o naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Prawo autorskie

Utworzone przez operatora strony treści i dzieła na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej witryny jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo wszystko dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, prosimy o odpowiednie powiadomienie. Jeśli dowiemy się o naruszeniach prawa, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Zdjęcia: iStock Photo,
www.istockphoto.com  ©

© 539673956, Maxiphoto
© 480977879, sturti
© 653780628, Waverbreakmedia
© 1227176937, fizkes
© 1220226081, fizkes
© 1290123059, fizkes
© 1209560427, Feodora Chiosea
© 12667385Images,
© 6328Ludio 688686, © 126673549086, AzmanStudio
688686, GrapeImages

empty